Helsinki Testbed Workshop

Finnish Meteorological Institute, Kumpula, Dynamicum, April 6th 2006, 8:30-16

In this workshop available measurement data, data products, ongoing research and research plans were presented and discussed. The aim was to provide arena for people from different backgrounds to see what is going on around Helsinki Testbed topic, and to locate possible contacts for future co-operation. Workshop consisted of short presentations with time reserved for discussion after each talk.

Program:
8:30 Coffee
8:50 Opening: Jarkko Koskinen/FMI

Session 1: Research projects 1
Chair: Juhani Damski/FMI

9:00 HTB tutkijankäyttöliittymä - Testbed datanhaku www-liittymästä
HTB Researcher's Interface - Testbed data acquisition from the web interface
Mikko Parviainen/FMI

9:20 Ilmakehän ja alustan välisten vuorovaikutusten mittauksista SMEAR III -asemalla Helsingissä
Measurements of atmosphere-surface interactions at SMEAR III site, Helsinki
Timo Vesala/University of Helsinki

9:40 Aerosolimittauksia ceilometrilla
Aerosol measurements with ceilometer
Timo Nousiainen/University of Helsinki

10:00 LAPS: Testbed-havainnoista analyysiksi
LAPS: From Testbed observations to analysis
Janne Kotro/FMI

10:20 Profiilimittauksiin tarkoitetut kaukomittausinstrumentit
Profiling remote sensing instruments
Hannu Talvitie/Vaisala

10:40 Mesoskaalan numeerinen säänennustaminen
Meso-scale numerical weather prediction
Sami Niemelä/FMI

11:00 Lunch

Session 2: Research projects 2
Chair: Ari Karppinen/FMI

12:00 Helsinki Testbed mittausten yhdistämisestä ilmakehän pystyjakaumien määrityksessä
On the combining of Helsinki Testbed measurements to determine atmospheric profiles
Jani Poutiainen/FMI

12:20 Testbed-datan hyödyntäminen ilmanlaadun ennustamisessa
Utilising testbed data in air quality forecasting
Minna Rantamäki/FMI

12:40 Gammaspektrometristen mittausten yhdistäminen testbed-dataan inversiotutkimuksessa
Understanding The Effects of Inversion - Combining Testbed and Gamma Spectrometric Data
Satu Kuukankorpi and Markku Pentikäinen/STUK

13:00 Pintasääasemaverkon vikadiagnostiikkaa DADAssa
Fault diagnostics of surface weather station networks in DADA
Vesa Hasu/Helsinki University of Technology

13:20 Helsinki Testbed -säätietojen käyttö Metsähovin radiotutkimusasemalla
Using Helsinki Testbed weather measurements in Metsähovi Radio Observatory
Anne Lähteenmäki/Helsinki University of Technology, Metsähovi

13:40 Testbed tulosten hyödyntäminen ilmanlaadun seurannassa
Utilisation of Helsinki Testbed data in air quality monitoring
Anssi Julkunen/YTV

14:00 Coffee

Session 3: Applications and users
Chair: Lea Saukkonen/FMI

14:20 Helsinki Testbedin säätuotteet tänään ja tulevaisuudessa
The weather products of Helsinki Testbed in today and future
Pekka Keränen/FMI

14:40 Helsinki Testbedin käyttöä arkielämässä
Use of Helsinki Testbed in Everyday Life
Aki Lilja/Vaisala

15:00 Säätiedot pelastustoiminnan johtamisen tukena
Weather information in supporting rescue activities
Jorma Lilja/Helsinki City Rescue Department

15:20 Tuulten ja meriveden korkeusvaihteluiden aiheuttamat virtaukset Töölönlahdessa
Evaluation of the influence of winds and sea level elevation changes on flow velocities in the Töölönlahti Bay
Tuomo Karvonen/Helsinki University of Technology

15:40 Helsinki Testbedin tulevaisuus
The future of Helsinki Testbed
Jarmo Koistinen/FMI

16:00 Ending