Finnish Meteorological Institute
Mikä on Helsinki Testbed ?
  • Helsinki Testbed -projektin tavoitteet liittyvät meteorologiseen tutkimukseen, sääennuste- ja ilmanlaadun leviämismallien kehittämiseen sekä niiden verifiointiin. Projektin tarkoituksena on myös ollut uusien tietoteknisten ja säähavaintojärjestelmien toiminnan demonstrointi, sääpalvelutuotteiden kehittäminen loppukäyttäjille sekä mittausaineistojen jakaminen tutkijoille ja kansalaisille.
  • Projekti perustettiin vuonna 2005. Reaaliaikainen data oli alunperin suunniteltu olemaan määräajoin julkisesti saatavilla sekä mittauksia oli suunniteltu tehtävän ennalta määrättyjen mittausjaksojen aikana. Projektin kuluessa verkkopalvelun saatavuutta lisättiin vuoden 2006 maalis-huhtikuun, kesä-heinäkuun, syys-joulukuun sekä vuoden 2007 tammi-elokuun ajalle.
  • Syyskuusta 2007 lähtien kokeellisen Testbed-verkon rooli tutkimus- ja kehitysalustana jatkuu Ubicasting- ja muille kehitysprojekteille.
  • Jatkoprojektin aikana Ilmatieteen laitos ja Vaisala ovat pitäneet yllä havaintoverkon infrastruktuuria (engl. Helsinki Testbed Baseline Network). Samalla Testbed-verkkopalvelu jatkuu ainakin lokakuun 2009 alkuun asti.
  • Useat suomalaiset teollisuus- ja tutkimuslaitokset ovat ottaneet osaa Testbed-projektiin. Ubicasting-projektin myötä useita uusia partnereita liittyy kiinteästi mukaan Testbed sidosryhmien piiriin, mm. Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden osasto ja Insta DefSec Oy. Päärahoittajana jatkaa edelleen Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (Tekes).

Lisätietoa projektista on englannin kielisillä sivuilla.